Personvern

PERSONVERNERKLÆRING – AUTORINGEN - B2B Bilauksjon

1. Autoringen

Autoringen AS (Autoringen) er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: 987 327 359 MVA.
Autoringen AS har 4 datterselskap, Autoringen Oslo as, Autoringen Rogaland as, Autoringen Trondheim as og Autoringen Bergen as. Autoringen med datterselskap omtales som Autoringen i disse vilkår.

Autoringen er et B2B bilsalg - og auksjonsselskap som gjennom et internettbasert auksjonssystem (Auksjonssystemet) selger biler til profesjonelle bilforhandlere og oppkjøpere.

Når du bruker Auksjonssystemet samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. 

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysningene og hvilket formål og rettslig grunnlag denne behandlingen har. Vi forklarer også når og hvorfor personopplysninger kan utleveres til en tredjepart.

Vi informerer deg også om rettighetene du har i forbindelse med behandling og overføring av dine personopplysninger.

Autoringen ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Det betyr at Autoringen er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Du finner vår adresse og kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

2. Autoringen sin behandling av personopplysninger

2.1 Brukerkonto

For å kunne legge inn bud i Auksjonssystemet må du opprette en brukerkonto hos Autoringen. For å opprette brukerkonto må du registrere deg med navn, telefonnummer, e-postadresse og firmainformasjon. Privatpersoner har ikke tilgang til Autoringen sitt Auksjonssystem.

Når du legger inn et bud i våre systemer vil dette bli registrert og lagret knyttet til personopplysningene om deg. Disse opplysningene benyttes til å dokumentere budprosessen og for riktig føring i vårt regnskapssystem.

Du kan lese om hvor lenge opplysningene oppbevares nedenfor i punkt 5


2.2 Kjøp gjennom Auksjonssystemet

Dersom du får tilslag på et bud du har lagt inn i Auksjonssystemet, og budet blir godtatt vil dette bli registrert på din brukerkonto. Det vil da også bli utferdiget en faktura. Faktura vil inneholde de opplysninger, herunder personopplysninger, som er nødvendig for å gjennomføre avtalen. Faktura vil lagres hos Autoringen og er tilgjengelig for tidligere eier av bilen på forespørsel. I tillegg til de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle kontrakten, vil du måtte oppgi de personopplysninger Autoringen er forpliktet til å innhente for å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår når du registrer deg som bruker av Auksjonssystemet. Vi behandler dessuten disse opplysningene på det grunnlaget at det er nødvendig for oss for å kunne gjennomføre avtaler som er inngått ved bruk av Auksjonssystemet hvor du er en part.

Det er ikke mulig å benytte Autoringen sine tjenester uten å akseptere disse vilkårene.

Du kan lese om hvor lenge opplysningene oppbevares nedenfor i punkt 5.
 

2.3 Markedsføring

Autoringen benytter kontaktopplysninger og personopplysninger som mobiltelefonnummer og e-post til markedsføring.


3. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Autoringen selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre.
Autoringen kan komme til å utlevere personopplysninger om deg i følgende tilfeller:

Til våre samarbeidspartnere (Leverandører til Autoringen i Auksjonssystemet) når det er nødvendig for å dokumenter et salg, eller at budgivningsprosessen har vært gjennomført på korrekt måte.
Dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale du har inngått gjennom Auksjonssystemet, for eksempel til Statens Vegvesen ved omregistrering av kjøretøy.

Når det er nødvendig for å gjøre gjeldende eller forsvare seg mot et rettskrav (herunder å håndheve gjeldende brukervilkår) eller til offentlige myndigheter når det er påkrevd i henhold til lov, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene og til dokumentasjon i regnskapsprosessen.


4. Informasjonskapsler og lignende teknologi

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn visse opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Når du besøker et nettsted for første gang, sendes det en informasjonskapselfil til enheten din. Denne filen identifiserer nettleseren din.

Ved å bruke informasjonskapsler hjelper du Autoringen med å forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt. De er viktige for å redusere nedlastingstiden og forbedre brukeropplevelsen. Informasjonskapselen samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre, og gir oss dermed nyttig informasjon om hvordan vi kan levere en bedre kundeopplevelse og forbedre tjenestene våre.

Vi bruker også informasjonskapsler for autentiseringsformål. Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for at tjenesten skal fungere tilfredsstillende. Ved å justere de tekniske innstillingene i nettleseren kan du hindre at informasjonskapsler blir lagret og er tilgjengelige på enheten din. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan du kanskje ikke bruke tjenestene på nettstedet vårt.

Autoringen benytter Google Analytics. Det hjelper oss med å forstå hvordan besøkende bruker tjenestene våre. Dette verktøyet kan bruke et sett med informasjonskapsler for å samle informasjon og rapportere statistikk om bruk av nettsteder, uten at enkelte besøkende identifiseres for Google.

Her kan du lese mer om Analytics-informasjonskapsler

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies?hl=no


5. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi har registrert om deg. Du har dessuten rett til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format.

Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn rettes til kontaktpunktet angitt i punkt 10 nedenfor.


5.1 Sletting av personopplysninger

Du kan når som helst ta kontakt med oss for å be om at vi sletter de personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan ikke kreve at vi sletter personopplysninger som vi enten er lovpålagt å oppbevare, eller som vi har en berettiget interesse i å oppbevare for å kunne gjøre gjeldende eller forsvare oss mot rettskrav.

Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt.

Personopplysninger vil uansett bli slettet når vi ikke lengre har noen berettiget interesse i å oppbevare dem. Dette vil senest skje etter 10 år.

Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling Hvis vi behandler opplysninger fordi vi har en berettiget interesse av å gjøre det (som forklart ovenfor), har du også rett til å motsette deg dette, men denne rettigheten kan være begrenset i visse situasjoner – for eksempel hvis vi kan vise at vi er lovpålagt å behandle opplysninger eller hvis vi har en berettiget interesse i å behandle opplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare oss mot rettskrav.

Hvis vi ber om personopplysninger for å overholde lov- eller kontraktsfestede forpliktelser, er det obligatorisk å gi slike opplysninger. Hvis slike opplysninger ikke gis, vil vi ikke kunne administrere kontraktsforholdet vårt eller oppfylle forpliktelsene vi skal. I alle andre tilfeller er det valgfritt å gi anmodede personopplysninger.


6. Overføring av personopplysninger til andre land

Overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS skjer normalt ikke. Dersom det unntaksvis skulle bli aktuelt vil dette kun skje hvis det gis nødvendige garantier, f.eks. ved at det foreligger bindende virksomhetsregler (BCR), at EUs standardavtalevilkår inngås, eller hvis mottakeren er sertifisert etter EU-US Privacy Shield. Hvis du har spørsmål til dette, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.


7. Tredjeparters personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen gjelder bare Autoringen egen innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger. 


8. Endringer i denne erklæringen

Autoringen kan foreta endringer i denne personvernerklæringen. Informasjon om denne vil da bli gjort tilgjengelig for deg første gang du logger deg på våre tjenester etter at endringen er gjennomført. Dersom du ikke godtar endringene kan du slutte å bruke tjenesten vår og eventuelt slette kontoen din som beskrevet i punkt 5.


9. Verneting og gjeldende lovgivning

Denne personvernerklæringen skal tolkes i samsvar med norsk lovgivning og være underlagt norske domstolers kompetanse.


10. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis kan du nå oss ved å sende en e-post til post@autoringen.no eller ved å sende vanlig post til: Autoringen AS, Bølerveien 77, 2020 Skedsmokorset.

Du kan også klage til datatilsynet om du mener Autoringen gjør noe feil.

 

Oslo/Skedsmokorset 1. Juni 2022