Åpenhetsloven

Autoringen as driver bilauksjon B2B og jobber aktivt for å følge reglene i åpenhetsloven.

 

Åpenhetsloven § 5a: 
 

Virksomheten

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Lillestrøm Kommune og avdelinger i Bergen, Trondheim, Stavanger samt administrasjonskontor på Lysaker.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Bilbransjeforbund. 
 

Driftsområde

Vårt driftsområde er auksjonssalg av bil. Våre kunder og underleverandører er i Norge.

Driften omfatter ikke egenimport av produkter.


Rutiner/ retningslinjer

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og i driften.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.


Åpenhetsloven § 5b: 

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger                     

Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet med grunnlag i vesentlig risiko for negative konsekvenser.


Åpenhetsloven § 5c: 


Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine for valg av seriøs underleverandør. Jfr. Hvordan velge seriøsunderleverandør.

Vi bruker NBFs veileder for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, seriøst arbeidsliv)

Vi vil oppdatere vår rutine/retningslinje med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra NHO. 

Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd. 

 

Lillestrøm/Lysaker 26/2-2024

Finn Philipps
CEO